Fantasy War
Search
⌃K
🎮

GAMEPLAY

Tùy biến & Đa dạng.
Fantasy War được thiết kế để tận dụng toàn bộ sự sáng tạo của người chơi. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng bất kỳ chiến lược nào mà mình nghĩ ra để áp dụng vào game.