Fantasy War
Search
K

Bang hội

Coming Soon
Để có thể tăng sự gắn kết và tương tác giữa các Soldier, liên minh Magnolia đã cho phép thành lập các bang hội. Thông qua bang hội, các Soldier có thể cùng nhau hợp sức tham gia những chiến dịch lớn để đẩy lùi các đội quân The Darnesss.
Người chơi cần thu thập huy chương Magnolia thông qua các hoạt động thám hiểm để thành lập và nâng cấp Bang Hội.
Đẳng cấp bang hội càng tăng thì số lượng thành viên được gia nhập càng lớn.
Khi vào Bang Hội, người chơi có thể tham gia vào các chiến dịch:
  • Boss Bang Hội
  • Shop Bang Hội
  • Đột kích Boss
  • Bang Hội chiến
  • Khiêu chiến binh đoàn bóng tối