Fantasy War
Search
⌃K

Đảo Nấm

Vượt càng nhiều màn thì sẽ tích lũy được càng nhiều xu nấm. Sau khi vượt qua nấm Boss thì các quái nấm sẽ được cường hóa sức mạnh.
Danh sách quái nấm:
Tên
Type
Đặc tính
Kỹ năng
Nấm Phi Tiêu
Vật Lý
Sát Thương - Trung
Đơn
Nấm Bomb
Phép
Cân Bằng Tấn Công
Tất cả
Nấm Ninja
Vật Lý
Tốc độ - Trung
Dọc
Nấm Băng
Phép
Chí Mạng - Trung
Ngang
Nấm Boss
Phép
Cân Bằng Tấn Công
Tất cả
TOP được tính theo số tầng vượt được và sát thương gây ra. Sau khi khiêu chiến thất bại cần chờ thêm 1 tiếng để tiến hành khiêu chiến lại.
Mỗi màn chơi sẽ mang về 200 Xu Nấm và 500 Tinh Thể.
Ngoài phần thưởng Xu Nấm tích lũy khi leo, Các top còn sẽ nhận được phần thưởng top.
Text
Xu Nấm
Tinh Thể
Top 1
15000
15000
Top 2
10000
10000
Top 3
7000
7000
Top 4 > 10
4000
4000
Top 11 > Top 50
3000
3000
Top 51 > Top 100
2000
2000