Fantasy War
Search
⌃K

Khiêu chiến Boss

Khiêu chiến thành công Boss sẽ mang lại cho bạn Tinh Thể và Đá Cường hóa.
Mỗi ngày bạn sẽ có 1 lượt để khiêu chiến Boss.
Hãy sắp xếp đội hình tối ưu nhất dựa trên Nguyên Tố của Boss để tối đa tỉ lệ thành công của bạn.
Danh sách phần thưởng:
Level
Tinh Thể
Đá Cường Hóa
1
500
5
2
1000
10
3
2000
15
4
3000
20
5
4000
25
6
5000
30