Fantasy War
Search
⌃K

Thám hiểm

Là hệ thống màn chơi chính, bạn sẽ đưa các Soldier sẽ đi tham hiểm để thu thập Nguyên Liệu và tích lũy Kinh Nghiệm, giúp Soldier trở nên mạnh hơn.
Dùng năng lượng để khiêu chiến.
Năng lượng có thể lưu trữ tối đa: 10. Mỗi 6 phút hồi 1 năng lượng.
Mỗi ngày, bạn có 30 lượt nhận thưởng từ Thám Hiểm. Sau khi hết 30 lượt, bạn có thể tiếp tục khiêu chiến để test đội hình, thử sức mạnh nhưng sẽ không nhận được thưởng.
Quái vật thám hiểm sẽ được random thay đổi hệ, vị trí, loại tấn công sau mỗi lần khiêu chiến.
Sau khi khiêu chiến sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 nguyên liệu đẳng cấp tương ứng với màn đã khiêu chiến.
Cấp Độ
Map
Quái Vật
Level 1
Rừng Rậm
Heo Rừng
Level 2
Hầm Mỏ
Khô Lâu Binh
Level 3
Sa Mạc
Sâu Cát
Level 4
Núi Tuyết
Sói Tuyết
Level 5
Dung Nham
Golem
Level 6
Biển Sâu
Leviathan
Danh sách phần thưởng kèm theo:
Tên phần thưởng
Tỉ lệ
Túi Tinh Thể
5%
Đá Mana
3%
Đá 7 Màu
1%
Đá Cường Hóa
2%
Tỉ lệ drop trang bị:
Rank
Map xuất hiện
Tỷ lệ
E
1
3%
D
1,2,3,4,5,6
0.3%
C
2,3,4,5,6
0.06%
B
2,3,4,5,6
0.015%
A
3,4,5,6
0.003%
S
4,5,6
0.001%
SS
5,6
0.0003%
SSS
6
0.00005%