Fantasy War
Search
⌃K

Tháp Anh Hùng

100 tầng Tháp Anh Hùng là nơi thử thách kỹ năng và sức mạnh của các Soldier. Vượt tháp thành công sẽ mang lại cho các nhà huấn luyện 1 lượng lớn Tinh ThểĐá Cường Hóa.
Tinh Thể nhận được = Tầng * 500.
Đá Cường Hóa nhận được = Tầng * 1.
Bạn sẽ phải bắt đầu khiêu chiến từ tầng 1. Càng lên cao, độ khó của thử thách sẽ càng tăng.
Nếu bạn là người đầu tiên khiêu chiến thành công tầng mới. Bạn sẽ được vinh danh trong lịch sử Tháp Anh Hùng.
Nếu khiêu chiến thất bại, bạn cần chờ 60 phút để khiêu chiến lại.
TOP 50 Tháp Anh Hùng sẽ được thưởng FAWA hàng tuần.
  • Top 1 : 1,000 FAWA
  • Top 2: 700 FAWA
  • Top 3: 500 FAWA
  • Top 4 > 10: 200 FAWA
  • Top 11>50: 100 FAWA