Fantasy War
Search
⌃K

Auto

Tấn công
Auto sẽ lựa chọn tấn công mục tiêu mà nó gây damage nhiều nhất. Nhưng vẫn sẽ tuân thủ theo quy tắc tốc độ gấp 1.5 lần mới được tấn công hàng sau.
Những chỉ số sẽ tác động tới việc chọn mục tiêu của auto: Giáp/Kháng Phép , Khắc Hệ .v.v.
Nếu có nhiều hơn 2 mục tiêu, auto sẽ bỏ qua đối tượng nhiều máu và hồi máu nhất ( 1 điểm hồi máu được quy đổi thành 10 điểm máu).
Ví dụ : Tướng A Máu 20.000 hồi máu 0 , tướng B máu 10.000 , hồi máu 1.100 thì auto sẽ bỏ qua tướng B mà tấn công tướng A.
Kỹ năng
Đối với kỹ năng gây sát thương và hồi máu, auto sẽ lựa chọn vị trí có thể gây nhiều sát thương hoặc hồi máu nhất.
Đối với kỹ năng hiệu ứng , auto sẽ ưu tiên vị thí thả kỹ năng dính nhiều đối tượng nhất.
Đối vỡi kỹ năng buff 1 mục tiêu. Auto sẽ ưu tiên buff cho vị trí Trung Tâm.