Fantasy War
Search
⌃K

Hiệu ứng

Danh sách hiệu ứng
Tất cả hiệu ứng có thể được cộng dồn với nhau.
Tên hiệu ứng
Loại
Chi tiết
Tăng cường
Buff
Tăng % sát thương của nhân vật khi thi triển đòn đánh và kỹ năng
Phòng hộ
Buff
Giảm % sát thương của nhân vật khi nhận sát thương
Giảm tiêu hao
Buff
Giảm % mana cần để thi triển kỹ năng
Hồi năng lượng
Buff
Hồi năng lượng mỗi lượt
Hồi máu
Buff
Hồi máu mỗi lượt
Tăng tốc
Buff
Tăng % tốc độ
Khiên chắn
Buff
Kháng hiệu ứng
Suy yếu
Debuff
Giảm % sát thương của nhân vật khi thi triển đòn đánh và kỹ năng
Nguyền rủa
Debuff
Tăng % sát thương của nhân vật khi nhận sát thương
Độc
Debuff
Mất máu mỗi lượt
Giảm tốc
Debuff
Giảm % tốc độ
Đóng băng
Buff/Debuff
Đóng băng, không thể tấn công và nhận sát thương. Hiệu ứng chỉ mất khi tới lượt đánh.
Choáng
Debuff
Không thể tấn công. Hiệu ứng chỉ mất khi tới lượt đánh.
Debuff
Khiến đòn tấn công của đối thủ bị hụt, không gây sát thương. Hiệu ứng chỉ mất khi tới lượt đánh.
Câm lặng
Debuff
Không thể thi triển kỹ năng
Giảm hồi máu
Debuff
Giảm 90% hồi máu
Giảm giáp
Debuff
Giảm % giáp
Giảm kháng
Debuff
Giảm % kháng phép
Phong ấn
Debuff
Phong ấn năng lượng, năng lượng không thể tăng
Last modified 9mo ago