Fantasy War
Search
⌃K

Danaan

Tên : Danaan
Sát thương: Vật Lý
Hệ : Băng
Chỉ số :
Text
Min
Max
Tấn công
1,350
1,650
Chí mạng
36%
44%
Tốc độ
900
1,100
Hồi năng lượng
9
11
Chính xác
0
0
Máu
7,200
8,800
Giáp
37.8
46.2
Kháng phép
37.8
46.2
Hồi máu
0
0
Né tránh
0
0
Kỹ năng :
Tên
Năng lượng
Phạm vi
Tác dụng
Ném Rìu
110
Tất cả
Gây ra 220/239.6/259.3/278.9/298.6% xuyên 34.6% phòng thủ.
​
Last modified 9mo ago