Fantasy War
Search
K

Trang bị

Mỗi Soldier sẽ được mang tối đa 10 trang bị. Danh sách trang bị bao gồm:
  • Vũ Khí: Tăng tấn công + chí mạng + tốc độ + hồi năng lượng.
  • Găng tay: Tăng tấn công hoặc tốc độ.
  • Giày: Tăng tấn công hoặc tốc độ.
  • 2 Nhẫn: Tăng % tấn công nguyên tố.
  • Áo Giáp: Tăng máu + giáp + kháng phép + hồi máu.
  • Mũ: Tăng máu hoặc giáp hoặc kháng phép.
  • Quần: Tăng máu hoặc giáp hoặc kháng phép.
  • Thắt lưng: Tăng % phòng thủ nguyên tố.
  • Dây chuyền: Tăng % phòng thủ nguyên tố.

Chế tạo

Trang bị được chế tạo từ những nguyên liệu khác nhau. Trang bị rank nào thì sẽ cần nguyên liệu rank tương ứng.
Trang bị trong Fantasy War được phân cấp thành 8 rank. E > D > C > B > A > S > SS > SSS.
Những trang bị rank cao khi được chế tạo sẽ nhận được các dòng thuộc tính cộng thêm.

Cường hóa

Sử dụng Đá Cường Hóa để cường hóa trang bị sẽ giúp trang bị trở nên mạnh hơn.
Tỉ lệ cường hóa thành công là 50%. Cường hóa thất bại sẽ khiến cấp cường hóa giảm 1 cấp.
Cấp cường hóa tối đa là 20. Mỗi cấp cường hóa sẽ giúp trang bị tăng thêm thêm 3% chỉ số.

Ghép nguyên liệu

Bạn có thể dùng nguyên liệu cấp thấp để ghép thành nguyên liệu cấp cao hơn.

Tái chế

Sử dụng 2 trang bị cùng loại cùng rank để tái chế thành 1 trang bị mới.
Last modified 1yr ago