Fantasy War
Search
K

5. Kiếm tiền thông qua hệ thống Partner

Ngoài trực tiếp tham gia game, bạn còn có thể tăng thêm thu nhập của mình bằng cách tham gia hệ thống Partner.
Hãy trở thành người hướng dẫn để tăng thêm thu nhập của mình.
Hệ thống Partner là gì?
Hệ thống Partner sẽ cho phép bạn kiếm được FAWA từ những người mà bạn giới thiệu. Thông qua các hoạt động:
  • 2% phí từ chợ, khi người chơi nhận được FAWA từ chợ.
  • Nhận được 20% phí Triệu Hồi (20 FAWA) khi người chơi Triệu Hồi Soldier.
Cách đăng ký làm Partner
Đầu tiên, bạn cần truy cập vào : https://fantasywar.io/setting/partner/
Đăng ký thông tin:
  • Community URL: Là tên miền của bạn, sau khi tạo xong bạn sẽ có link giới thiệu dạng https://play.fantasywar.io/caychay
  • Community Name: Tên hiển thị
  • Contact Email : Email liên hệ.
  • Website URL: Nếu bạn không có trang web có thể bỏ qua.
Sau khi hoàn thành đăng ký, bạn có thể gửi link giới thiệu của bạn cho những chơi khác. Nếu họ đăng ký chơi thông qua link của bạn, bạn sẽ nhận được thưởng từ họ.
Ngoài ra, khi vào trong game sẽ có 1 kênh chat riêng cho các thành viên được bạn giới thiệu. Bạn có thể hướng dẫn họ thông qua kênh chat đó.