Fantasy War
Search
⌃K

Boss 2 (50 FAWA).

Chỉ nên chơi 1 tài khoản, 1 người chơi 2 tài khoản sẽ bị khóa tất cả tài khoản.
Xây dựng đội hình đánh Boss 2 chỉ với ngân sách 450 FAWA. Bạn có thể kiếm thêm 50 FAWA mỗi ngày.
Trang bị
Loại
Đơn giá
Số lượng
Tổng FAWA
Vũ Khí E
5
10
50
Giáp E
5
10
50
Giày E
0.3
4
1.5
Quần E
0.3
5
1.5
MÅ© E
0.3
5
1.5
Găng Tay E
0.3
5
1.5
Dây Chuyền D
1
1
10
Thắt Lưng D
1
1
10
Tổng trang bị cần mua sẽ khiến bạn tốn 126 FAWA.
Lưu ý:
  • Trang bị MÅ© và Quần thì Æ°u tiên mua Máu.
  • Trang bị găng tay và giày thì Æ°u tiên mua Tấn Công.
  • Giáp thì Æ°u tiên mua Giáp Bạc.
  • Dây chuyền và Thắt LÆ°ng thì hãy mua Mộc Phòng.
  • Bạn cần phải mua 1 tướng có kỹ năng Thanh Tẩy ( Ưu tiên Lucy, Nasha ,Silverbeard ) giá khoản 200 đến 250 FAWA
  • Tướng tank Aragon phẩm chất càng cao càng tốt, giá từ 60 > 70 FAWA.

Cách đánh

Sắp xếp đội hình theo chiến thuật 2 2 1 như dưới.
  • Tốc độ 4 tướng phía sau phải đạt 801 , trừ tank.
  • Sá»­ dụng Thanh Tẩy ngay ở lượt boss skill.
  • Nếu máu thấp , có thể sá»­ dụng Phòng Thủ ở lượt boss skill để tăng tỉ lệ sống sót.
  • Dùng Lucy để bÆ¡m máu cho tank.
Video thực tế

Hình ảnh tướng