Fantasy War
Search
⌃K

Thám Hiểm 2

Chỉ nên chơi 1 tài khoản, 1 người chơi 2 tài khoản sẽ bị khóa tất cả tài khoản.
Thu nhỏ màn hình game và tách riêng tab thì game không bị đứng.
Xây dựng đội hình auto Thám Hiểm 2 chỉ với ngân sách 60 FAWA.
Danh sách đội hình sẽ sử dụng tướng cơ bản và tướng nhiệm vụ.

Cách đánh

Sắp xếp đội hình theo chiến thuật 3 1 1 như dưới.
Video thực tế

Chi phí

Loại
Số lượng
Đơn giá
Tổng
Vũ khí E
5
10
50
Giáp E
1
10
10
Găng tay và Giày E
10
0.3
3
Mũ và Quần E
10
0.3
3
Lưu ý:
  • Trang bị Mũ và Quần thì ưu tiên mua Máu.
  • Trang bị găng tay và giày thì ưu tiên mua Tấn Công.
  • Vũ Khí thì mua Khiên Phép và Chùy.

Hình ảnh tướng